Primaria Roesti

Va prezinta

Search

Ultimele Stiri

Apr 30: Lansarea sit-ului Primaria Roesti,
www.primariaroesti.ro

Link-uri:

Scurt istoric

Comuna Roesti este atestata documentar din anul 1526 din timpul domniei lui Radu de la Afumaţi. Intr-un hrisov din acea vreme se vorbeşte despre zonele componente ale localităţii si despre satul Olteanca de Roesti. Deasemenea intr-un hrisov din 1581 se pomeneşte pentru prima data de aşezarea Roesti in termenul de Roestici explicaţie pe care am dat-o mai sus. Mai reţinem tot ca un reper istoric împroprietărirea clacasilor de la 14 august 1864 prin aplicarea legii agrare data de Alexandru Ioan Cuza asa după cum am mai arătat despre locuitorii din satul Bajenari.

Referitor la existenta unui fort sau un turn de paza construit de daci sau de romani in punctul numit „Dealul Războaielor” date exacte nu le cunoaştem. Cu certitudine putem afirma ca rapa care s-a format trădează existenta unei construcţii de tipul unui fort sau a unui turn de paza. Deasemenea denumirea de „Dealul Războaielor” sau cum zic localnicii „La Razboaie” semnifica faptul ca aici au avut loc lupte si din generaţie in generaţie s-a păstrat aceasta denumire. Alte fapte istorice cu adanca semnificaţie au fost participarea la primul război mondial 1916-1918 a unui număr insemnt de tineri din comuna noastră, mulţi dintre ei devenind eroi ai neamului in cinstea cărora a fost ridicat „Monumentul Eroilor” de langă scoala Roesti - centru. Tot in acest sens se înscrie si participarea in cel de al doilea război mondial a cetăţenilor comunei noastre, atit pe frontul de Est cat si mai cu seama pe frontul de Vest, unde in zona „Oarba de Mures” numai din satul Cuieni au murit pe front mai mult de zece tineri din contingentul 1944. In cinstea acestora si a tuturor celor cazuti pe front in cel de al doilea război mondial s-a construit „Monumentul Eroilor” din comuna Roesti situat la intersecţia D.N. 65 C cu D.J. 643 B, prin grija si cu aportul material al doctorului Vilceanu Gheorghe care a pierdut in timpul războiului pe frontul de Est doi bravi unchi sublocotenenţi in armata romana.

Referitor la istoria împărţirii administrativ-teritoriale a comunei Roesti, putem afirma cu certitudine următoarele: pina in anul 1904, comuna Roesti se compunea din trei comune - Roesti cu satele: Roesti, Manos, Bajenari, Ciocaltei, Baiasa, Valea Porcului, Negraia Mare, Pesceana Roesti, Olteanca, Piscul Scoartei, Matuleşti si Simionesti; Comuna Cuieni (Coeni) Cerna cu satele: Cuieni, Negraita, Negraia Mare Cuieni si Pesceana Cuieni. Comuna Cermegesti cu satele: Cermegesti, Barbarigeni, Chiricesti, Bratulesti, Suesti, Olteanca Cermegesti, Lupoaia, Ursoaia si Pesceana Cermegesti.
Din cele arătate rezulta ca cele trei comune componente ale actualei comune Roesti cuprindeau si toate satele din actuala comuna Pesceana si o parte din satele actualei comune Ladesti, fiind o legătura si tradiţionala, de rudenie si de proprietate intre actualele comune Roesti, Pesceana si Ladesti.

In anul 1904 cele trei comune s-au reorganizat administrativ-teritorial si s-a înfiinţat comuna Roesti-Cermegesti. Comuna Roesti-Cermegesti cu satele: Roesti, Ciocaltei, Valea Porcului, Baiasa, Bajenari, Simionesti, Piscul Scoarţei, Matulesti, Manos, Cuieni-Cerna, Barbarigeni, Chiricesti, Bratulesti, Suesti si Olteanca, cu reşedinţa in satul Cuieni-Cerna. La aceasta comuna s-a mai adăugat satul Saioci, luat de la comuna Daesti.

In anii din apropierea primului război mondial, comuna Roesti-Cermegesti s~a divizat in doua: comuna Roesti cu satele ei componente si in forma actuala mai puţin satul Barbarigeni si comuna Cermegesti cu satele: Barbarigeni, Chiricesti, Bratulesti, Suesti si Olteanca-Cermegesti.

In anul 1954 se adaugă la comuna Roesti satele: Barbarigeni din fosta comuna Cermegesti si Paunesti din fosta comuna Maldaresti.