Primaria Roesti

Va prezinta

Search

Ultimele Stiri

Striri economice, si de interes local.

Link-uri:

Industria

Nu putem sa semnalam pe teritoriul comunei noastre, nici in trecut si nici in prezent activităţi industriale deosebite, dar si in trecut si in prezent au funcţionat mori pentru prelucrarea cerealelor pe apa Cernei, sau mori acţionate mecanic. Astfel pana la înfiinţarea CA.P.-ului au existat mori acţionate mecanic, proprietari: Nistor T. Nicolae, Aurel Oltenceanu, Petre Bălan si Citu Ion.

Inainte de anul 1900 si mai precis in timpul cind pe teritoriul actualei comune erau cele trei comune Roesti, Cueni si Cermegesti au existat mori pentru prelucrat cerealele pe apa Cernei ca de exemplu: moara Petre Scrieciu, Asociaţia de săteni de pe raul Cerna, moara lui Brinzan, iar pe apa Cernisoarei moara proprietate Mache Cernatescu .
După anul 1904, in comuna Roesti - Cermegesti a existat o moara pusa in mişcare cu motor consumator de benzina, iar in satul Cueni a existat o moara la fel, proprietatea preotului Petre Nicolaescu. Deasemenea in satul Roesti a existat o moara acţionată de o locomobila , proprietatea Victor Cematescu, care după anul 1920 locomobila a fost înlocuita cu motor consumator de benzina.

In afara de existenta morilor pentru prelucrat cerealele, in comuna noastră ca si activitate industriala, pina in anul 1989, au existat ateliere meşteşugăreşti ca de exemplu: cioplitori in piatra si marmura care exista si astăzi, ateliere de cismarie, dulgheri, zidari, timplari, sculptori in lemn si piatra si ateliere de croitorie, care isi desfăşurau activitatea in sensul deservirii populaţiei.

O activitate industriala mai deosebita s-adesfăşurat in cadrul Cooperativei de consum care realiza mărfuri in serie si avea o pondere economica insemnata in averea cooperativei.
După anul 1989, sau înfiinţat societăţi comerciale, asociaţii de tip familial sau SRL, dar toate acestea cu răspundere si activitate limitata.

In prezent mai exista un număr de 5 S.R.L. si un număr de 9 asociaţii familiale.

MIJLOACE MECAMCE-TRANSPORT

ANUL

Tractiune animala

Autoturisme

Camioane Furgonete

Tractoare

Combine

Discuri

Alte mij. mec.

1918

280

-

-

-

-

-

-

1938

370

-

-

-

-

-

-

1948

520

-

2

1

-

-

-

1989

37

16

2

12

4

8

20

2000

283

138

5

22

4

15

26