Primaria Roesti

Va prezinta

Search

Ultimele Stiri

Apr 11: Lansarea template-uli divese pe toata pgina... etc..

Link-uri:

Invatamantul in comuna Roesti

In comuna Roesti funcţionează patru instituţii şcolare, din care doua scoli cu clasele I-VIII, doua cu clasele I-IV si trei unităţi preşcolare.

Coordonarea invatamantului in comuna Roesti este asigurata de Scoala cu clasele I-VIII Cueni, situata in satul cu acelasi nume. Scoala funcţionează intr-un local nou. Primele cinci săli de clasa sunt funcţionabile din anul 1962 si ultimile patru săli de clasa funcţionabile din anul 1976. In scoală funcţionează si Grădiniţa Cueni cu un număr de 33 preşcolari.

Inainte de 1962 a existat un alt local de scoală cu doua săli de clasa, drept scoală primara, care astăzi serveşte drept cămin cultural. Aceasta scoală a fost construita in doua etape: prima sala de clasa cea dinspre Vest, inceputa in ianuarie 1911 si terminata in 1916 construcţie ce a fost realizata prin efortul si material si spiritual al primului invatator al acestei scoli Ion Constantinescu. A doua sala de clasa, dinspre Est a fost construita de fratele acestuia Nicolae C. Nistor transferat de scoala Modoia-Cernisoara la scoala Cueni in locul învăţătorului Ion Constantinescu, construcţie realizata in anii 1924-1926, invatatorul Ion Constantinescu fiind transferat in munca de control a băncilor populare.

Thumbnail exampleScoala Cueni a fost înfiinţata in anul 1908, dar pana in anul 1916 a funcţionat intr-o casa particulara, înfiinţarea ei datorandu-se tot fostului invatator Ion Constantinescu. Amindoi fraţii au fost absolvenţi ai Scolii Normale de învăţători Craiova „Vasile Velovan".

A doua scoală cu clasele I-VIII se afla in satul Ciocaltei si funcţionează tot intr-un local nou construit in mai multe etape după anul 1961. Si aici prima scoală a fost o scoală primara cu doua posturi înfiinţata in anul 1954 functionand intr-o casa particulara. Scoala dispunea de sase săli de clasa si dependinţele necesare .

Inceputurile invatamintului organizat in satul Ciocaltei datează din anul 1890, unde prin stăruinţa unui sătean fruntaş al satului, Stan Neamu, înfiinţează in propria casa un post şcolar, primul învăţător fiind Giubegeanu , absolvent al Scolii Normale de învăţători Craiova „Vasile Velovan”. Au urmat si alţi invatatori ca Gheorghe Avramescu, care a funcţionat pana in anul 1902, apoi învăţătorul suplinitor Chilibar, apoi învăţătorul suplinitor Marin Radoi, absolvent al seminarului Central din Bucureşti. In noiembrie 1904 primarul de pe atunci Iancu Cernatescu, are o discuţie neprincipiala cu Marin Radoi, discuţie ce ajunge la Revizoratul Şcolar Vâlcea. Acesta dispune transferarea scolii cu material didactic si cu arhiva cu tot, in satul Pesceana-Cueni unde nu exista post şcolar dar era construit un local nou de scoală .
In Scoala cu clasele I-VIII Ciocaltei funcţionează si aici o grădiniţa cu 35 preşcolari.

Thumbnail exampleIn satul Roesti, satul de centru al comunei, funcţionează o scoală primara cu doua posturi de invatatori, in local propriu, cu trei săli de clasa si dependinţele necesare. Si aici funcţionează o grădiniţa de copii cu 20 de preşcolari. Actualul local de scoală a fost construit intre anii 1934-1941.

Inceputurile invatamantului organizat in acest sat , s-au făcut in a doua jumătate a secolului al - XIX -lea.

In punctul numit „Gura Padinilor" se afla un local de primărie construit din cărămida. Aici a funcţionat prima scoală al cărei invatator a fost fiul lui Vasile Condei. Scoala a funcţionat cam pana in anul 1880 , cind a fost desfiinţată de primarul Mache Cernatescu.

In anul 1906 ia fiinţa Scoala primara condusa de învăţătorul Marin Nemulescu absolvent al Scolii Normale de Invatatori Craiova „Vasile Velovan" , in localul fostei primarii al comunei Roesti , primarie desfiinţată prin reforma administrativa din 1904 cind s-a înfiinţat comuna Roesti-Cermegesti, cu sediul primăriei in satul Cueni-Cerna. Scoala, construcţie din lemn, se afla langă actuala construcţie a Scolii Primare Roesti. La aceasta scoală a funcţionat pana in anul 1930, cind a decedat, învăţătorul Marin Nemulescu. Din acest an de la Scoala Primara Buruene-Hunedoara s-a transferat învăţătorul Vasile Nicolae sub conducerea căruia s-a construit actualul local de scoală. Tot in aceşti ani Scoala s-a mărit cu inca doua posturi apoi cu patru posturi fiind ocupate de învăţătorii: Nicolae Vasile, Pecingine Ion, Stanciulescu Gheorghe si Popa Gheorghe. Şcolile de opt ani au biblioteci şcolare ce însumează aproximativ 1500 volume si deservesc interesul şcolilor.

EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞCOLARE SI A PERSONALULUI DIDACTIC

Anul 1918

Anul 1938

Anul 1948

Anul 1989

Anul 2000

B

F

T

B

F

T

B

F

T

B

F

T

B

F

T

Cueni

1908

50

44

94

78

67

14

46

42

88

65

71

136

60

59

119

Ciocaltei

1954

65

69

134

44

48

92

Roesti

1906

88

34

122

103

84

187

77

67

144

18

11

29

18

15

33

Barbarigeni

1932

18

19

37

15

14

29

5

2

7

7

11

18

Cadre

-

2

2

2

5

1

6

5

1

6

9

16

25

7

14

21

 

Din situaţia prezentata se impun citeva concluzii.
In perioada anilor 1918-1938 cind numărul cadrelor didactice erau doi respectiv sase, numărul elevilor era de 122 pana la 187 la Scoala Roesti, sau 94 pana la 146 la Scoala Cueni.

De retinut ca la Scoala Roesti in anul scolar 1938-1939 un singur invatator, Nicolae Vasile, conducea 46 elevi numai la clasa I, iar scoala avea 187 elevi pentru trei posturi de invatatori.
O alta concluzie este aceea ca tot in perioada amintita, mai precis in anul şcolar 1918-1919, din totalul de 68 elevi la clasa I, Scoala Cueni, 45 elevi sunt absenţi, deci in anii de pana la reforma din 1948 absenteismul de la scoală era foarte pronunţat precum si abandonul şcolar foarte frecvent. Astăzi acest fenomen, se poate spune ca este eradicat, interesul pentru scoală atat al părinţilor cat si al copiilor a crescut foarte mult.