Primaria Roesti

Va prezinta

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE IN ANUL 2015 LA CARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROESTI ESTE UNIC ACTIONAR

SITUATIA SUBVENTIILOR DE INVESTITII, PE DOMENII DE ACTIVITATE SI SCOPUL ACESTORA

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PE ANII 2016-2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PE ANII 2016-2018

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

PLATI RESTANTE 31 IANUARIE 2015

PLATI RESTANTE FEBRUARIE 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 04 FEBRUARIE 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 04 FEBRUARIE 2015

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 4 FEBRUARIE 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 20 MARTIE 2015

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 20 MARTIE 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 20 MARTIE 2015

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31 MARTIE 2015

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31 MARTIE 2015

Situatia platilor e fe ctuate din fonduri e xte rne ne rambursabile (FEN) postade rare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31 MARTIE 2015

BILANT 31 MARTIE 2015

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2015

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31 MARTIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31 MARTIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 MARTIE 2015

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31 MARTIE 2015

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31 MARTIE 2015

PLATI RESTANTE 31 MARTIE 2015

Sinteza platilor restante si arieratelor 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31 MARTIE 2015

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 30 APRILIE 2015

PLATI RESTANTE 30 APRILIE 2015

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL 30 APRILIE 2015

PLATI RESTANTE MAI 2015

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL 31 MAI 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 07 IUNIE 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 07 IUNIE 2015

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 7 IUNIE 2015

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 7 IUNIE 2015

LISTA DE INVESTITII A OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015 ,CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL - TITLUL 71 5 IUNIE 2015

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30 IUNIE 2015.

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 30 IUNIE 2015.

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30 IUNIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30 IUNIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 IUNIE 2015.

BILANT 30 IUNIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 IUNIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 IUNIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30 IUNIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 IUNIE 2015

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30 IUNIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZO RERIE 30 IUNIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 IUNIE 2015

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 IUNIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 IUNIE 2015

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30 IUNIE 2015

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30 IUNIE 2015

PLATI RESTANTE 30 IUNIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30 IUNIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 IUNIE 2015

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30 SEPETEMBRIE 2015

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 30 SEPTEMBRIE 2015

Situatia platilor efectuate din fonduri externe ne rambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30 SEPTEMBRIE 2015

BILANT 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 SEPTEMBRIE 2015

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 SEPTEMBRIE 2015

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30 SEPTEMBRIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 SEPTEMBRIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 SEPTEMBRIE 2015

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30 SEPTEMBRIE 2015

PLATI RESTANTE 30 SEPTEMBRIE 2015

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general 30 SEPTEMBRIE 2015

Sinteza platilor restante si arieratelor 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 SEPTEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31 DECEMBRIE 2015

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31 DECEMBRIE 2015

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 31 DECEMBRIE 2015

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31 DECEMVRIE 2015

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31 DECEMBRIE 2015.

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31 DECEMBRIE 2015.

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31 DECEMBRIE 2015.

BILANT 31 DECEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 DECEMBRIE 2015.

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 DECEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31 DECEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31 DECEMBRIE 2015

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31 DECEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 DECEMBRIE 2015.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31 DECEMBRIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31 DECEMBRIE 2015.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31 DECEMBRIE 2015.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31 DECEMBRIE 2015.

PLATI RESTANTE 31 DECEMBRIE 2015.

Sinteza platilor restante si arieratelor 31 DECEMBRIE 2015

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31 DECEMBRIE 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31 DECEMBRIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 DECEMBRIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 DECEMBRIE 2015.

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31 DECEMBRIE 2015.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31 DECEMBRIE 2015.