Primaria Roesti

Va prezinta

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PE ANII 2015-2017

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31 IANUARIE 2014

PLATI RESTANTE 31 IANUARIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31 IANUARIE 2014

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 3 FEBRUARIE 2014

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017 03 FEBRUARIE 2014

PLATI RESTANTE 28 FEBRUARIE 2014

BILANT 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31 MARTIE 2014

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2014

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2014

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31 MARTIE 2014

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31 MARTIE 2014

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP 31 MARTIE 2014

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31 MARTIE 2014

PLATI RESTANTE 31 MARTIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 MARTIE 2014

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31 MARTIE 2014

PLATI RESTANTE 30 APRILIE 2014

PLATI RESTANTE BUGETE LOCALE 30 APRILIE 2014

PLATI RESTANTE ACTIVITATI VENITURI PROPRII INTEGRAL 30 APRILIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 30 APRILIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR ACTIVITATI VENITURI PROPRII INTEGRAL 30 APRILIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR BUGETE LOCALE 30 APRILIE 2014

PLATI RESTANTE 31 MAI 2014

PLATI RESTANTE 31 IULIE 2014

PLATI RESTANTE 31 AUGUST 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31 OCTOMBRIE 2014

PLATI RESTANTE 31 OCTOMBRIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 30 NOIEMBRIE 2014

PLATI RESTANTE 30 NOIEMBRIE 2014

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017 27 DECEMBRIE 2014

LISTA DE INVESTITII A OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2014 ,CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL - TITLUL 71 29 DECEMBRIE 2014

PLATI RESTANTE 31 DECEMBRIE 2014

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31 DECEMBRIE 2014