Primaria Roesti

Va prezinta

Search

Ultimele Stiri

Striri economice, si de interes local.

Link-uri:

Agricultura

In comuna Roesti ponderea economica o constitue cultura plantelor, dar si creşterea animalelor si in mai mica măsura legumicultura numai pentru asigurarea consumului locuitorilor.
In cadrul culturii plantelor, cele mai mari suprafeţe sunt cultivate cu grau si porumb precum si alte plante cerealiere, dar in mai mica măsura.

Pomicultura si viticultura deţin o pondere mai mica in cultura plantelor, in cadrul comunei sunt insa terenuri intinse acoperite de păduri si fineţe naturale.

In ceea ce priveşte creşterea animalelor, comuna Roesti se inscrie cu un număr insemnat de bovine, cabaline, ovine, caprine si mai ales porcine si pasări de curte, care fac obiectul tranzacţiilor comerciale in tirgul saptamanal din comuna Ladesti.

O ocupaţie veche care asa cum am mai arătat poate a determinat si denumirea comunei de Roesti, este creşterea albinelor, in comuna noastră sunt aproximativ un număr de 1300 de familii de albine, apicultorii de astăzi practicand stuparitul pastoral si realizand venituri însemnate din aceasta ocupaţie.

Comuna Roesti a fost cooperativizata, acţiunea de cooperativizare s-a incheiat in anul 1962. La început au existat întovărăşirile agricole, apoi trei cooperative agricole ca in final sa ramina una singura.

Cooperativa agricola a dispus de întreaga suprafaţa agricola acomunei si a realizat in timp o baza materiala puternica formata din grajduri moderne pentru creşterea animalelor, magazii pentru depozitat cerealele, utilaje pentru preparatul hranei animalelor, utilaje de transport, precum si sedii ale fermelor si sediul principal al C.A.P.-ului. Astfel intre anii 1962-1989 sau construit doua sedii pentru brigăzi, un sediu principal al C.A.P.-ului, un sediu S.M.A., zece grajduri moderne pentru animale, staţionarul veterinar si o moara pentru prelucrarea furajelor pentru animale.

Intreaga zestre economico-financiara a C.A.P.-ului Roesti se ridica in anul 1989 la suma de 2.182.613 lei.

DESTINAŢIA   TERENULUI

1918

1938

1948

1989

2000

Terenul arabil in ha.

265

285

382

786

786

Pasuni naturale (ha)

620

640

655

837

837

Livezi (ha)

90

110

125

165

175

Pădure (ha)

524

704

760

760

760

Vita de vie (ha)

43

58

62

12

36

Curţi si clădiri (ha)

45

65

80

120

125

Alte terenuri

150

170

200

277

277